Informacja dla prasy

Konferencja stała się forum prezentującym miejsce i rolę matematyki we współczesnym świecie. Wyzwania stojące przed matematyką wiążą się z rozwojem nowych technologii i globalizacją gospodarki, a także z rewolucją cywilizacyjną w zakresie komunikowania. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom matematycznym możliwe jest uzyskanie jakościowego postępu w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w tych obszarach. Obszar pogranicza, gdzie matematyka spotyka się w podejściach interdyscyplinarnych z innymi dziedzinami nauki, generuje również nową jakość poznawczą. Sama matematyka wzbogaca się o źródła inspiracji, które mogą przynieść przełomowe osiągnięcia naukowe.

Podczas konferencji zaprezentowano podsumowanie prac Global Science Forum OECD na temat roli matematyki w szeroko rozumianym przemyśle, a także przedstawiono wybrane historie sukcesu w zakresie zastosowań matematyki. Zamiarem organizatorów jest zainicjowanie polskiego programu badań matematycznych na rzecz zastosowań w obszarze nowych technologii i innowacji. Jest to jeden z centralnych elementów strategii rozwoju nauki w wielu krajach i przez wiele organizacji międzynarodowych.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez ICM (Uniwersytet Warszawski) i Centrum DFG MATHEON w Berlinie, z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu w Heidelbergu.

Prof. Marek Niezgódka
Dyrektor ICM